Skolledning

På Duveholmsgymnasiet är vi två rektorer samt en biträdande rektor som ansvarar för olika delar av skolans verksamheter.  


Peter Karlsson

Rektor Duveholm 1

Telefon: 0150-574 75
E-post: peter.karlsson@katrineholm.se

Ansvarar för Duveholm 1:

  • Introduktionsprogrammet - Preparandautbildningen och Individuellt alternativ
  • Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Anita Bärlin, biträdande rektor

Anita Bärlin

Biträdande rektor Duveholm 1

Telefon: 0150-574 35
E-post: anita.barlin@katrineholm.se

Ansvarar för Duveholm 1: 

  • Estetiska programmet
  • Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion

 

Rektor Gymnasiesärskolan Catharina Lundqvist
Catharina Lundqvist

Telefon/Mobiltelefon: 0150-574 88
E-post: catharina.lundqvist@katrineholm.se

Ansvarar för Duveholm 2:

  • Samtliga program på gymnasiesärskolan
  • AST-gruppen
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*