Introduktionsprogrammen - Prep, IA

Nedan hittar du kontaktuppgifter för de lärare som ingår i IM-Prep/IA arbetslaget. De lärare som arbetar med IA4 finns, tillsammans med klassen, på Friggagatan 5 i Katrineholm. 

Namn

Telefon

Carlsson, Anette 0150-574 26
anette.carlsson@katrineholm.se  
   
Danielsson, Bo - Arbetslagsledare 0150-574 26
bo.danielsson@katrineholm.se  
 
Danerteg, Mattias 0150-574 26
mattias.danerteg@katrineholm.se  
 
Hammenrud, Åsa 0150-574 52
asa.hammenrud@katrineholm.se  
   
Holmberg, Lena 0150-574 26
lena.larsson@katrineholm.se  
 
Johansson, Minna 0150-574 26
minna.johansson@katrineholm.se  
   
Levander, Åsa 070-593 02 87
Programmentor
asa.levander@katrineholm.se  
   
Norrman, Gunilla 0150-574 26
gunilla.norrman@katrineholm.se  
   
Selin, Magnus 0150-574 26
magnus.selin@katrineholm.se  
   

IA4 - Friggagatan

 
Bergdahl, Mikael 070-590 60 75
mikael.bergdahl@katrineholm.se  
   
Molin, Sussie 070-590 60 75
sussie.molin@katrineholm.se  
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*