Individuella programmet grupp C

Namn

Telefon

Dahlström, Nicklas - föräldraledig 070-367 18 29
nicklas.dahlstrom@katrineholm.se  
Guthammar, Eric 070-367 18 29
eric.guthammar@katrineholm.se  
   
Hellerstedt, Carina 070-367 18 29
carina.hellerstedt@katrineholm.se  
   
Karlsson, Angelica 070-367 18 29
angelica.karlsson@katrineholm.se  
   
Karlsson, Camilla 070-367 18 29
camilla.karlsson5@katrineholm.se  
   
Larsson, Helene - arbetslagsledare 070-367 18 29
helene.larsson@katrineholm.se  
   
Larsson, Nina 070-367 18 29
nina.larsson@katrineholm.se  
   
Lundh, Camilla 070-367 18 29

 
Lou, Qiamping Judy 070-367 18 29
Lou.Qianping@katrineholm.se  
 
Mellqvist, Carina 070-367 18 29
carina.andersson3@katrineholm.se  
 
Lotterberg, Karin 070-367 18 29
karin.lotterberg@katrineholm.se  
Duveholms gymnasiesärskola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholms gymnasiesärskola
* = Obligatorisk uppgift
*