Kurator

Kurator ingår i elevhälsan som även består av skolsköterskor, skolläkare samt speciallärare som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Madeleine Walderfors, kurator

Madeleine Walderfors

Skolkurator

Ansvarar för Introduktionsprogrammen & Gymnasiesärskolan

Telefon: 0150-574 34
E-post: madeleine.walderfors@katrineholm.se

Camilla Öhman, kurator

Camilla Öhman

Skolkurator
Ansvarar för ES & SA

Telefon: 0150-568 77
E-post: camilla.ohman@katrineholm.se 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*