Informationskväll för föräldrar om Lyftets verksamhet

Tisdagen den 5 oktober höll specialpedagogerna på Duveholms-gymnasiet en informationskväll för föräldrar om verksamheten i Läs- och skrivstudion Lyftet som ligger i skolans bibliotek i anslutning till huvudentrén.

Kort presentation av Lyftet
På lyftet arbetar tre heltidsanställda speciallärare med hög kompetens. Målet med Lyftets verksamhet är att ge elever med dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter och andra studiesvårigheter möjligheter att lyckas i sina studier. Dessa elever har rätt till kompensatoriska åtgärder.

Åtgärderna kan ha sin grund i en pedagogisk/logopedutredning och föreslås av personal från Lyftet.

Åtgärder som kan komma i fråga är bland annat:

  • Möjlighet att få kopior på anteckningar
  • Möjlighet att få ett fickminne för att spela in viktiga genomgångar
  • Tillgång till dator med specialpedagogiska program
  • Längre tid vid prov
  • Muntliga prov

Detta och mycket annat kommer vi att informera om på mötet.

Välkomna!
Mona Hultström, Kristina Nyström och Maj-Lis Ernberg speciallärare på Duveholmsgymnasiet

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*