Hur kan vi öka trygghet och trivsel på Duveholmsgymnasiet?

Idé-café i skolans cafeteria

Ett idé-café hölls för eleverna måndagen den 4 oktober i skolans cafeteria. Här hade eleverna möjlighet att ge förslag på åtgärder för att öka tryggheten och trivseln på Duveholmsgymnasiet.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*