Gästföreläsning om zoonoser av professor Åke Lundkvist

Föreläsning med Åke Lundkvist

Fredagen den 12 november föreläste professor Åke Lundkvist för elever i årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet om zoonoser.

Åke Lundkvist är adjungerad professor i molekylär virologi vid Karolinska Institutet som har ett samarbete med Duveholmsgymnasiet.

Han är laboratoriechef vid Kunskapscenter för mikrobiologisk beredskap vid Smittskyddsinstitutet (SMI), bedriver forskning på virus som sprids till människan från djur (zoonoser).

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*