Elevutbyte med Halver i Tyskland

Duveholmsgymnasiet har sedan 20 år tillbaka ett ungdomsutbyte med ett gymnasium i Halver, Katrineholms tyska vänort. Halver ligger i västra Tyskland cirka 5 mil från Köln. Vartannat år kommer en grupp tyska ungdomar till Katrineholm och vartannat år reser en grupp från Duveholmsgymnasiet ner till Halver, bor hos familjer och deltar i undervisningen vid Anne Frank gymnasium.

Halver, Tyskland

Vid ankomsten till Halver presenteras ett intressant och lärorikt program för veckan. Skolbesök blandas med diverse utflykter i de sköna omgivningarna kring Halver. Vi får ta del av tysk kultur och historia samt får en god inblick i det tyska vardagslivet. Vi besöker bland annat världens äldsta vandrarhem för ungdomar. En medeltida borg samt ett besök i en droppstensgrotta brukar stå på programmet. Populärt utflyktsmål är heldagsutflykten till miljonstaden Köln.

Vi lär oss om seder och bruk samt deltar i familjens vardag. På kvällarna anordnas sociala aktiviteter där det ges ytterligare möjlighet att förbättra sina tyskkunskaper.

Halver, Tyskland

Utbytet med Anne Frank gymnasium är ett mycket uppskattat inslag i tyskundervisningen på Duveholmsgymnasiet. Många är de elever som genom årens lopp tagit chansen att följa med till Halver för att förbättra och praktisera sina språkkunskaper på plats i målspråklandet.

Efter en vecka i Halver återvänder vi inte endast berikade med ny kunskap och nya erfarenheter, utan vi har också fått nya vänner för livet. Avskedet på skolgården kan vara väl så tårdrypande, men väl hemma lever de glade minnena från resan alltid kvar.

Lindts Chokladmuseeum i Köln
Populärt besök på Lindts chokladmuseum i Köln.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*