Bygglärare med uppdrag att skriva

Bokförlaget Liber håller på att utveckla morgondagens läromedel för landets byggprogram. Det mesta av utbildningsmaterialet ska i framtiden finnas på webben, Bygg online. Det kommer bara att finnas ett fåtal faktaböcker som pedagogiskt stöd. Just nu är det fyra faktaböcker som är klara, Byggstart, Arbetsmiljö för byggare, Ritningsläsning och mätningsteknik och Maskiner, verktyg och utrustning.

Boken Maskiner, verktyg och utrustning kom ut till försäljning vecka 34. Den har Jan Jonsson, lärare på byggprogrammet, haft i uppdrag att skriva. Det här läromedlet vänder sig till byggelever i gymnasieskolan och vuxenskolan.

Faktaboken ska ge eleven en orientering om vad det finns för verktyg, maskiner och utrustning på marknaden och vad de kan användas till. Eleven får även en inblick i de faror som lurar vid användandet så att de använder rätt skyddsutrustning.

Jan Jonsson, lärare på byggprogrammet

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*