Fastighet, anläggning och byggnation

Programbild för Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Praktiksamordnare

Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med praktiksamordnare Suzanne Bengtsdotter på telefon 0150-574 96 eller e-post suzanne.bengtsdotter@katrineholm.se.

Duveholms gymnasiesärskola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholms gymnasiesärskola
* = Obligatorisk uppgift
*