Skolinspektionen - Beslut efter tillsyn

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn i Katrineholms kommun under hösten 2015. På Duveholmsgymnasiet var det Introduktionsprogrammen, inriktningarna individuellt alternativ och preparandutbildning, samt gymnasiesärskolan som genomgick granskningen.

Klicka här för att komma till Beslut för gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*