Mål för Duveholms gymnasiesärskola 2015

På skolan har vi tagit fram följande mål.

  • Alla elever ska få arbetsro.
  • Alla elever ska känna att de vuxna bryr sig om dem.
  • Alla elever ska känna att de får vara med och planera sitt arbete.
  • Alla elever ska känna att de får användbara kunskaper för framtiden.
  • Alla elever ska känna att de får utveckla sitt språk och sin förmåga till kommunikation.
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*