Kvalitetsredovisning gymnasiesärskolan

Skolorna upprättar egna kvalitetsredovisningar som revideras årligen. De beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens skolplan.

Kvalitetsredovisning Duveholms gymnasiesärskola 2014

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholms gymnasiesärskola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholms gymnasiesärskola
* = Obligatorisk uppgift
*