Elever med behov av särskilt stöd

För att ge elever med dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter samma möjligheter som övriga elever inom Duveholmsgymnasiet att klara sina studier ska dessa elever ha rätt till kompensatoriska åtgärder.

Skolans policy för elever med behov av särskilt stöd i fulltext

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*