Skolledning

På gymnasiesärskolan är Catharina Lundqvist rektor och ansvarar för skolans verksamhet.  

Catharina Lundqvist, rektor på Duveholmsgymnasiesärskola

Louise Andersson 

Biträdande Rektor

Telefon: 0150-574 88
E-post: louise.andersson@katrineholm.se 

Catharina Lundqvist

Rektor

Telefon: 0150-574 88
E-post: catharina.lundqvist@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholms gymnasiesärskola
* = Obligatorisk uppgift
*