Elevhälsan


Kurator ingår i elevhälsan som även består av skolsköterskor, skolläkare, psykolog samt specialpedagoger som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Madeleine Walderfors

Skolkurator

Telefon: 0150-574 34
E-post: madeleine.walderfors@katrineholm.se

Maria Major Kjartansson

Skolsköterska

Telefon: 0150-574 42
E-post: maria.kjartansson@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholms gymnasiesärskola
* = Obligatorisk uppgift
*