Likabehandlingsplan

Det demokratiska värdet ska utgöra grund för all verksamhet i skolan. Utgångspunkten är att alla elever i skolan ska behandlas likvärdigt. Skolan ska vara en trygg miljö för alla elever. Skolan ska därför bedriva ett aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.

Det är en lagstadgad rättighet för elever att inte bli diskriminerade eller kränkta på något annat sätt. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principer om alla människors lika värde. Det är mycket viktigt att personal och elever på skolan agerar mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ansvaret för att motverka kränkande behandling regleras i ett antal lagar och styrdokument.

Likabehandlingsplan i fulltext, öppnas i nytt fönster

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*