Lovdagar vårterminen 2010

12 januari - Vårterminsstart
22-26 februari (vecka 8) - Sportlov
6-9 april (vecka 14) - Påsklov
12 april - Lov
14 maj - Lov
11 juni - Vårterminen slutar för Gymnasiesärskolan
12 juni - Vårterminen slutar

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*