Matråd

Matrådet på Duveholmsgymnasiet är ett forum för samtal och frågestund om kost och miljö i matsalen.

Kökschefen svarar på elevernas frågor och ibland bjuds kommunens kostchef in till matrådet. Syftet är att öka elevernas delaktighet inom detta område.

Matråd hålls 2-4 gånger per läsår.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*