Elevinflytande

I Katrineholms gymnasieskolor arbetar vi intensivt med att stärka och utveckla elevernas inflytande, både det formella inflytandet i form av exempelvis klassråd, elevråd och elevskyddsombud, och inflytandet över utbildningen. Eleverna har rätt att tillsammans med läraren planera sina kurser och påverka såväl arbetssätt och examinationsformer.

Vägar till inflytande

Det finns flera vägar till inflytande för dig som är elev på Duveholmsgymnasiet. Några vägar är:

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*