Utvärdering av 1-1 vårterminen 2012

Det har nu gått en termin sen du fick din bärbara Mac-dator. Skolan är intresserad av att veta hur du tycker att det har varit.

Länk till enkäten: http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=abc1baf79543
Lösenord: får du av din lärare

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten som hjälper oss att fortsätta satsningen på 1-1 på Duveholmsgymnasiet.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*