Vanliga frågor och svar

Jag ska köpa ett hus som har enskilt avlopp. Vad ska jag tänka på och vad kan samhällsbyggnadsförvaltningen hjälpa mig med?

 • Hör med mäklare eller tidigare ägare vad de har för uppgifter om den avloppsanordning som idag finns på fastigheten.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig med att ta reda på om det finns tillstånd för anläggningen.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen gör inga besiktningar av avloppsanordningen i samband med husköp.
 • Om området är kontrollerat (inventerat) kan samhällsbyggnadsförvaltningen tala om vilken bedömning som gjordes då.
 • Är området inte inventerat så görs en bedömning när detta blir aktuellt.
 • Den som säljer fastigheten är skyldig att informera eventuella köpare om att det finns ett föreläggande på fastigheten. Ett föreläggande är ett beslut som talar om att något ska utföras.

Varför kan inte samhällsbyggnadsförvaltningen säga vilken typ av avloppsanordning jag ska göra?

 • Samhällsbyggnadsförvaltningens roll är att bedöma det förslag som lämnats in utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte utforma det förslag som de sedan ska bedöma på grund av att det skulle bli en intressekonflikt.
 • Om man behöver hjälp med att utforma ett förslag kan man vända sig till en entreprenör eller konsult. 

Kan jag få hjälp med att välja en entreprenör?

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte rekommendera någon specifik entreprenör. Vi hänvisar till gula sidorna och internet.   

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?

Det beror på hur komplext ärendet och hur komplett ansökan är när den kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomsnittstiden för handläggningen är cirka 6 veckor. Handläggningstiden kan fördröjas om:

 • Det behövs mer omfattande geologiska undersökningar
 • Det behövs arkeologiska undersökningar
 • Det saknas viktiga uppgifter i ansökan
 • Förslaget inte uppfyller de krav som ställs.

Kan jag göra ROT-avdrag för kostnader i samband med förbättringar av enskilt avlopp?

Ja! Man kan göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggandet av enskilt avlopp, kontakta Skatteverket för mer information, se länk till höger.  

När behöver jag ansöka om tillstånd?

Du måste ansöka om tillstånd om du ska inrätta en ny avloppsanläggning med vattentoalett påkopplad. Det krävs även tillstånd om du exempelvis ska ändra placering av avloppet eller ändra reningsteknik i en befintlig avloppsanläggning.

I dessa fritidsområden i Katrineholms kommun behöver du även ansöka om tillstånd för att anlägga ett avlopp utan vattentoalett:

 • Udden
 • Daviken
 • Nästorp
 • Varbro
 • Valdemarsön
 • Loviselund
 • Sågmon
 • Ekenäs

När behöver jag anmäla?

Om du ska inrätta en avloppsanläggning utan vattentoalett, ett så kallat BDT-avlopp (Bad, Dusch, Tvätt), räcker det med en anmälan (gäller inte fritidsområden, se ovan).

Observera!

Det är inte säkert att det alltid är möjligt att anlägga avlopp. I många tätbebyggda fritidsområden och områden med blandad bebyggelse går det inte att ge tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, då det finns risk för att det kan förstöra någon annans vattentäkt.

Så här ansöker eller anmäler du:

 1. Kontrollera om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå alternativt omfattas av särskilda bestämmelser för vattenskyddsområden.

 2. Kontrollera de lokala förutsättningarna. Kontakt med konsult rekommenderas.

 3. Välj avloppslösning. Kontakt med konsult rekommenderas.

 4. Du kan göra din ansökan eller anmälan direkt via vår e-tjänst. Klicka här för att starta e-tjänsten.

 5. Du kan också göra din ansökan eller anmälan genom att fylla i blanketten Ansökan/anmälan om enskilt avlopp. Blanketten hittar du genom att klicka här. Blanketter kan också beställas från samhällsbyggnadsförvaltningen.

 6. Var noga med att fylla i alla uppgifter annars kan handläggningsprocessen fördröjas. Ett skriftligt uttalande från fastighetsägare inom 100 meter ska bifogas. Blanketten hittar du genom att klicka här.

 7. Invänta besked från samhällsbyggnadsförvaltningen om besök på plats alternativt önskemål om eventuella kompletteringar.

 8. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen besökt platsen för avloppsanläggning samt att tillstånd skickats ut kan du anlägga din avloppsanläggning.

Innan anläggningen övertäcks ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för besiktning.

Vad kostar det?

Följande avgifter gäller för prövning och tillsyn av avloppsärenden i Katrineholms kommun. Bygg- och miljönämnden har möjlighet att årligen indexreglera avgiften. 

Exempel på avgifter för tillståndsprövning

 • Avloppsanordning med vattentoalett för ett hushåll 6090 kronor.
 • Avloppsanordning med vattentoalett för 2-5 hushåll 7830 kronor.
 • För övriga avgifter kring enskilda avloppsanordningar se taxan. 

Avgift för anmälan

 • Avloppsanordning utan vattentoalett för ett hushåll 5220 kronor.

Avgift för tillsyn

 • Inventering av avloppsanordning 1740 kronor. 

Miljösanktionsavgift

 • Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd/anmälan
 • Avloppsanordning med vattentoalett 5000 kronor.
 • Avloppsanordning utan vattentoalett 3000 kronor..
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*