Enskilt avlopp

Avloppsanläggning, foto: Therese BomanOm du ska bygga en ny avloppsanordning behöver du ett tillstånd från bygg- och miljönämnden. Om du ska förbättra eller ändra en redan befintlig anläggning behöver du anmäla detta.

Så här gör du en ansökan eller anmälan

Din ansökan eller anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet är planerat att påbörjas. Ansökan eller anmälan gör du via vår e-tjänst som du hittar i högerspalten.

Du kan räkna med en handläggningstid på upp till sex veckor vid komplett ansökan eller anmälan. Läs mer om hur du ansöker här.

Tillstånd

Du måste ha fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden innan installationsarbetet av avloppsanläggningen påbörjas. Tillståndet talar om för dig vilka villkor som gäller för just din anläggning.

Att tänka på

Avloppet bör planeras och anläggas av någon som är expert eller specialist inom området. Kontakta en konsult inom vatten och avlopp som kan hjälpa dig med de geohydrologiska undersökningarna och projekteringen av anläggningen. Därefter lämnar du in en fullständig ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden.

Mer information

Kontakta gärna oss på samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. Du kan även läsa mer om enskilda avlopp i menyn till vänster och via länkarna till höger på denna sida. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*