Vattnets hårdhet och fluoridhalt

Hårdheten på vatten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel och diskmedel. Mindre medel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för exakta uppgifter.Vattnet från Katrineholms kommunala vattenverk vid i Forssjö har 5 ºdH (tyska grader) och klassas som medelhårt.

Björkvik har det hårdaste vattnet i kommunen med 11,0 ºdH. Bie ligger där efter på cirka 9,3 ºdH.

Forssjö och Äs har ett något hårdare vatten på 7,6 ºdH. Mellan 5 och 10 ºdH klassas vattnet som medel hårt.

Det är summan av kalcium och magnesium i vattnet som avgör dess hårdhet. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp och ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl. Hårdheten på vattnet ska ligga under 15 ºdH. 

  Kalcium +
magnesium, mg/l
ºdH (tyska grader)
Mycket mjukt 0-14 0-2,0
Mjukt 15-35 2,1-4,9
Medelhårt 36-70 5,0-9,8
Hårt 71-150 9,9-21
Mycket hårt > 150

>21

Fluoridhalt

Fluorid är ett naturligt ämne i marken. Lämplig mängd fluorid i dricksvattnet för att förebygga karies är 0,8-1,2 milligram/liter.

För höga fluoridhalter kan på sikt skada benstomme och tänder. Vid tandbildning hos barn finns risk för tandemaljfläckar. 

 

Fluoridhalt, mg/l                    

Bie 0,32
Björkvik 0,72
Forssjö 0,66
Äs 0,32
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*