Enskilda brunnar

Många människor har egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. När du har egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera ditt vatten. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall, men samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på frågor om provtagning och vattenkvalitet på dricksvattnet i enskilda brunnar.

Ditt ansvar

Dricksvattenkvaliteten kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad brunnen är. Det är upp till dig själv att kontrollera och ta prover på ditt vatten när du har egen brunn. Detta är speciellt viktigt när man har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vi vuxna.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats och Statens geologiska undersökningars webbplats (SGU), se länkar till höger.

Handbok i dricksvattenbrunnar

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok (Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar) som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. I länkarna till höger hittar du mer information och goda råd till enskilda brunnsägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*