Analys av dricksvatten

I Sverige är vi vana att ha dricksvattenkvalité i våra vattenkranar. Har man egen brunn kan man tyvärr inte ta detta för givet. Det är upp till dig själv att kontrollera ditt vatten när du har egen brunn. Detta är speciellt viktigt när man väntar barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Analys

För att analysera dricksvatten kontaktar du ett analyslaboratorium. I många fall har de en webbtjänst där kan du beställa utrustning för provtagning. Materialet skickas till den adress du anger. 

Kopia till samhällsbyggnadsförvaltningen

Om du fyller i att en kopia på provsvaret ska gå till samhällsbyggnadsförvaltningen kan du lättare få hjälp om du har frågor kring ditt provsvar, eftersom vi då har en kopia som vi kan titta på här. Provsvaret sparas då i våra arkiv och blir en offentlig handling. 

Vilket prov ska jag ta?

Mikrobiologisk undersökning

En mikrobiologisk undersökning ger svar på hur mycket bakterier det finns i vattnet och om det är tjänligt som dricksvatten.

Kemisk undersökning

En kemisk undersökning ger svar på hur vattnet är sammansatt. Om vattnet innehåller metaller eller är påverkat av försurning. Undersökningen ger också svar på halten av olika kväveföreningar och om det är tjänligt som dricksvatten. 

Radon

En radonundersökning ska du göra om du önskar veta radonhalten i en brunn. Radon finns normalt bara i borrade brunnar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*