Dricksvatten

Bild: vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel - livets källa. För en stor del av världens befolkning är det en akut bristvara.

Dricksvattnet i Katrineholm

I Katrineholm använder vi cirka 200 liter vatten per person och dygn. Visst låter det mycket, men så är det faktiskt. Allt vatten du använder i ditt hem är renat i så hög grad att det går att dricka. Har du tänkt på att du badar, duschar, diskar, tvättar och spolar toaletten med ett gott och friskt dricksvatten.

Ditt dricksvatten är antingen från kommunal anläggning, anläggning som är gemensam för flera fastigheter eller från enskild brunn. Bor du i tätorten Katrineholm, Valla, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö eller Flodafors får du vatten från Katrineholms vattenverk i Forssjö. Bor du i Bie får du vatten från Bie källa.

Som Björkviksbo får du vatten från en brunn vid Ö Kulltorp. I Forssjö finns brunnen vid Hännicketäppan. I Äs och Äsköping tas vattnet från en brunn vid Mo, i åsen inte långt från sjön Aspen.

Dricksvattnets kvalitet

Kvalitetskraven på dricksvatten för hela landet bestäms av Livsmedelsverket och bygger på EU-direktivet om dricksvatten. Bra information om vårt viktigaste livsmedel - vattnet - finns hos Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökningar.

Mer information hittar du i länkarna i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*