Övergångsställen

Skylt som anger övergångsställeEtt övergångsställe är en plats på en väg, eller gata, där det är avsett att gående ska gå om de vill passera över. 

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe 

För dig som går:

  • Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. 
  • Korsa körbanan eller cykelbanan utan onödigt dröjsmål.

För dig som kör bil:

  • Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.
  • Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.

Vad innebär väjningsplikt?

Väjningsplikt innebär att du:

  • I god tid ska sänka hastigheten eller stanna.
  • Får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

Trafiksäkerhet i Katrineholm

För att öka trafiksäkerheten förbättrar Katrineholms kommun trafikmiljön vid övergångsställen genom att bygga till exempel:

  • upphöjda övergångsställen
  • avsmalningar
  • refuger
  • så kallade "kuddar".
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*