Vad gäller på gågatan?

Skylt anger att här är gågata

På en gågata går man.

Fordon på gågata

Du får cykla på en gågata, men inte fortare än gångfart och du måste lämna företräde åt gående. 

Med motordrivet fordon får du bara köra in på en gågata för att korsa den, undantaget är om du har något av följande ärenden till adress på gågatan:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande,
  • transporter av gods eller boende,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande, eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.

Hastighet

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till gående.

Parkering

På en gågata får parkering endast ske på skyltad plats, undantaget är personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.


 

Påbjuden gångbana

På en gångväg får man bara gå, inga fordon får köras där – varken bilar eller cyklar.
Eftersom fordon inte får föras där så får dom inte heller parkeras.

 

Skylt som anger gångfartsområde

I ett gångfartsområde är trafik med motorfordon tillåten men du får köra högst i gångfart och du måste lämna företräde åt gående. Parkering får bara ske på skyltade plats.

 Mer information om gågata hittar du i informationsbladet som Katrineholms kommun tagit fram i samarbete med polisen. Se länk i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*