Trafikregler och säkerhet

Trafik i kvällsljuset, foto: Hanna Maxstad

För att trafiken ska fungera så smidigt och säkert som möjligt finns trafikregler, som vilka andra lagar och regler i samhället. Genom att följa dessa löses de flesta konflikter och situationer som uppstår när man möts på våra gator och vägar.

I grund och botten gäller att visa varandra hänsyn och se till att man som trafikant gör sitt yttersta för att undvika en eventuell olycka. Trafikreglerna är till för alla trafikanter. De gäller inte bara för bilister, bussförare, mc-förare och lastbilsförare utan även för dig som cyklar eller går.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*