Trafikinformation - Katrineholm

Trafikinformation - så påverkas du

Trafik

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Talltullen - västra rondellen

Den 20 augusti 07.00-13.00 och den 25 augusti 09.00-13.00 kommer den västra rondellen i Talltullen att vara avstängd för trafik från Norrköpingsvägen respektive Oppundavägen.

Trafiken leds istället om via Vasavägen – Linnévägen – Eriksbergsvägen för trafik in mot centrum respektive Forssjö. Trafik till Oppundavägen från Norrköpingsvägen leds om via Vasavägen.

Trafik på Eriksbergsvägen som ska mot Sportcentrum leds via Eriksbergsvägen – Linnévägen till Oppundavägen.

 

Avstängningen 20/8 beror på montering av ett konstverk i rondellen. Avstängningen 25/8 beror på invigning av den nya Talltullen som pågår 10.00-12.00.  

 

När: Den 20 augusti 07.00-13.00 och den 25 augusti 09.00-13.00. 
Ansvarig/entreprenör: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun.
Mer information: Erland Fröjd, enhetschef service- och teknikförvaltningen. Nås via växel: 0150- 570 00.

 

Drottninggatan - byggnation av gångfartsområde 

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster i din webbläsare.

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar. Under byggnationen kommer en del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik i båda körriktningarna. Kartan visar vilken sträcka som är avstängd. Genomfartstrafik på Drottninggatan följer tillfällig orange vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 

När: ombyggnationen startar vecka 37 och beräknas vara färdig under vintern 2018. 
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB. 
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150- 577 31. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Västgötagatan - förbättrad busshållplats och nytt övergångsställe

Bild som visar hur trafiken påverkas på Västgötagatan

Nu förbättrar vi busshållplatsen och bygger nytt övergångsställe på Västgötagatan för en bättre och tryggare skolväg. Under ombyggnationen kommer en del av Västgötagatan (efter korsningen Västgötagatan/Smålandsgatan) att vara avstängd i en körriktning och bilister kan därför inte mötas på den aktuella sträckan. Tidvis kan alltså viss störning ske i trafiken då du som bilist måste vänta på mötande trafik. Hastigheten kommer även sänkas till 30 km/h. Vi inför tillfälliga busshållplatser under ombyggnationen.

När: ombyggnationen startar vecka 33 och beräknas vara färdig i början av september.
Mer information: Jonas Akander, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150-571 26. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Kungsgatan - ny cirkulationsplats

Nu bygger vi en cirkulationsplats i korsningen Fredsgatan/Kungsgatan. Målet är att få ned hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. 

Under byggnationen kommer Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) att vara avstängd i båda körriktningar. 

Södergående trafik (från centrum och Resecentrum) leds om från Fabriksgatan och in bakom Lindengymnasiet och fram till Fredsgatan, därefter fortsätter man söderut via Margeretehillsgatan (som är enkelriktad under ombyggnationen). 

Trafik i norrgående riktning (in mot centrum) leds dels om via Kungsgatan > Fredsgatan (öster ut) samt via Vingåkersvägen>Djulögatan (väster ut)>Gjuterigatan>Fredsgatan (öster ut) och in bakom Lindengymnasiet och fram till Fabriksgatan in mot centrum. Fredsgatan, väster om Kungsgatan, är enkelriktad och gäller enbart busstrafik.

Så här leds trafiken om under ombyggnationen:

Trafikomledning Kungsgatan

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster i din webbläsare.

När: ombyggnationen startar vecka 20. Färdigt under augusti.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB.
Mer information: Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150-572 17. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Stockholmsvägen

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen. Det här gör vi:

  • Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan bygger vi en cirkulationsplats. Detta tar ned hastigheten och skapar en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Cirkulationsplatsen underlättar även för trafikflödet och tillgängligheten till området. Busshållplatserna vid Vassmogatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.
  • Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) även en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde bygger vi ut gång- och cykelnätet på sträckan. Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

När: arbetet påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara helt färdigt sommaren 2018.
Så här påverkas trafiken: Trafiken på Stockholmsvägen, Vassmogatan och Videvägen kommer vara igång under hela byggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun tillsammans med TRANAB Markbyggnad AB.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Byggnation av kvarteret Hästen

I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*