Trafikinformation – så påverkas du

Trafik

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vasavägen – lågfartsgata

Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken: från och med vecka 51 öppnas sträckan Djulögatan - Fredsgatan upp för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen. 
När: ombyggnationen påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara färdig till hösten 2019. 
Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00. 
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Floragatan – förbättrad busshållplats

Nu förbättrar vi busshållplatsen på Floragatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen. Under ombyggnationen kommer en del av Floragatan att vara avstängd i en körriktning och bilister kan därför inte mötas på den aktuella sträckan. Tidvis kan alltså viss störning ske i trafiken då du som bilist måste vänta på mötande trafik. 

När: Ombyggnationen har från och med vecka 49 gjort ett uppehåll och arbetet fortsätter under våren 2019.
Mer information: Jonas Akander, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150-571 26. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Prinsgatan

VA-ledningsarbete på Prinsgatan i Katrineholm med planerad start v.36 2018.

Sörmland Vatten ska byta ut befintlig vatten- och spillvattenledning i Prinsgatan, mellan Linnévägen och Tegnérvägen. Ledningarna kommer bytas ut med konventionell schaktning/grävning.

Under tiden ledningsarbetet pågår kommer Prinsgatan vara avstängd för trafik mellan Linnévägen och Tegnérvägen. På Tegnérvägen (mellan Prinsgatan och Kungsgatan) upphävs enkelriktning tillfälligt och parkering längs gatan förbjuds. 

Vid frågor kontakta Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100.

Läs mer om avstängningen på Sörmland Vattens webbplats.

Drottninggatan – byggnation av gångfartsområde 

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster i din webbläsare.

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar. Under byggnationen kommer en del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik i båda körriktningarna. Kartan visar vilken sträcka som är avstängd. Genomfartstrafik på Drottninggatan följer tillfällig orange vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 

När: ombyggnationen beräknas vara färdig sommaren 2019.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB. 
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150- 577 31. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Ragnars gärde

Eriksberg exploaterar ett nytt bostadsområde vid Ragnars gärde i utkanten av Forssjö. I samband med detta bygger Sörmland Vatten (SVAAB) ut ledningsnätet. Under tiden för detta arbete kommer Ändbäcksvägen på delen Länsvägen-Fasanvägen vara avstängd och SVAAB hänvisar till infarten vid Svanvägen. SVAAB räknar med att allt arbete ska vara klart under oktober.

Vid frågor kontakta Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100.

Läs mer om avstängningen på Sörmland Vattens webbplats.

 

Byggnation av kvarteret Hästen

I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*