Stadens torg tar form

Som ett led i utvecklingen av Stortorget har Katrineholms kommuns invånare varit inkopplade i arbetet med att ta fram förslag på ett nytt torg. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm.

Torgförslag från Sweco, illustration: THORBJÖRN ANDERSSON & PEGE HILLINGE

Resultat

Projektet resulterade i ett förslag av SWECO med lutande gräsytor, vattenlek, omplacerad befintlig arkad och en liten lund, allt för att göra torget mer intressant för besökare och invånare och för att möjliggöra nya sätt att använda torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett tydligare offentligt rum och som även bidrar ytterligare till de kvaliteter som står att finna på torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholms stad.

SWECOS förslag på torgets utformning i Katrineholm

Varför en ny byggnad på Stortorget?

För Katrineholms kommun är det viktigt att Katrineholm fortsätter att växa, med ett levande centrum och en levande landsbygd. För att möjliggöra detta är förändringar en förutsättning. Det uppmanar dessutom till nytänkande och modernisering.

En modernisering av torget i form av en ny byggnad för både boende och näringsliv för bland annat med sig nya lokaler i ett centralt och attraktivt läge. Ett betydande inslag för ett levande torg. En ny byggnad för dessutom med sig mer aktiviteter, bättre belysning och ökad trygghet, något som Katrineholms kommuns invånare efterfrågat vid förslag på torgets utformning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*