Stortorgets utveckling - Katrineholm

Stortorgets utveckling

Stortorget har under åren varit en plats under ständig förändring och genom åren har torgets funktion ändrats från att ha varit en flitig handelsplats, via parkeringsplats, till att idag vara en plats som mest används vid speciella tillställningar. 

För Katrineholms kommun är det viktigt att Katrineholm fortsätter att växa, med ett levande centrum och en levande landsbygd. För att möjliggöra detta är förändringar en förutsättning. Här kan du läsa mer om de förändringar som finns planerade för Stortorget i Katrineholm.

  • Arkitekttävling Stortorget

    Den 25 april 2014 var det tävlingsstart för den allmänna arkitekttävlingen för nytt hus på Stortorget. Tävlingen pågick 25 april till 11 juli 2014 och arrangerades av Katrineholms kommun och KFAB i samarbete med Sveriges Arkitekter.
    Läs mer om arkitekttävlingen för Stortorget
  • Stadens torg tar form

    Katrineholmarna har varit inkopplade i arbetet med att ta fram förslag på ett nytt torg. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm.
    Läs mer om förslaget på nytt torg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*