Duvestrand - Katrineholm

Duvestrand

Under 2016 har arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för det framtida bostadsområdet Duvestrand i den södra delen av Katrineholm pågått. Programmet är nu klart och här kan du läsa mer om, och ladda ned, det färdiga förslaget.

Illustration som visar hur bostadsområdet Duvestrand kan se ut i framtiden enligt gestaltningsprogrammet, illustration: Tyréns arkitekter
Illustration som visar hur Claestorpsvägen kan se ut i framtiden enligt gestaltningsprogrammet, illustration: Tyréns arkitekter. Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster.

Bakgrund
På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen har Tyréns arkitekter tagit fram ett gestaltningsprogram för det nya bostadsområdet Duvestrand i södra Katrineholm. Gestaltningsprogrammet är tänkt att fungera som ett underlag för kommande detaljplanearbete i området.

Var planeras det nya bostadsområdet Duvestrand?

Området avgränsas av Källmogatan, Kerstinbodagatan och av Duveholmssjön. Kartan nedan visar var det nya bostadsområdet Duvestrand är lokaliserat i Katrineholm.

Karta som visar var det nya bostadsområdet Duvestrand är lokaliserat i södra Katrineholm. Karta från www.hitta.se
Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster

Gestaltningsprogrammet i korthet

Programmet inkluderar både bebyggelse och rekreation. I området planeras det för:

  • Cirka 140 nya bostäder, varav 20 villatomter. Sammanlagt bildas tre stycken nya bostadsområden; ett område med punkthus med en viss lägenhetstyp, ett område med friliggande villor och ett område med flerfamiljhus. 
  • Ett nytt äldreboende i anslutning till det befintliga äldreboendet Strandgården. Det nya äldreboendet ska ha plats för cirka 90 boende och sammanlänkas med det befintliga området. 
  • Att viktiga grönområden finns kvar så som motionsspår och den populära pulkabacken.
  • Att ny bebyggelse placeras så att tillgängligheten till offentliga platser med högt rekreationsvärde bevaras och helst förstärks.
  • Att ny bebyggelse anpassas till omgivningen och ansluts till befintliga vägar i området.

Synpunkter?

Har du synpunkter på innehållet i gestaltningsprogrammet är du välkommen att kontakta ansvarig planarkitekt. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Ladda ned gestaltningsprogrammet för Duvestrand

Gestaltningsprogrammet finns i sin helhet för nedladdning i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150-571 88
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*