Kvarteret Hästen - Katrineholm

Kvarteret Hästen

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen och Kvarteret Hästen i bakgrunden, illustration: Natali Klosterling

Kvarteret Hästen i korthet

I kvarteret Hästen (korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen) byggs flerbostadshus i upp till åtta våningar. 

Läge

Kvarteret Hästen är ett centralt kvarter som omgärdas av Vasavägen i väster, Eriksbergsvägen i öster, Tegnérvägen i norr och Linnévägen i söder. Nära till Stadsparken, livsmedelsbutiker, Järvenhallen, Södra skolan och Tallåsskolan.

Totalt antal lägenheter som planeras: 132
Inflyttning etapp 1: 1 december 2015
Byggherre (exploatör): Katrineholms Fastighets AB

Byggnation av kvarteret Hästen pågår, foto: Hanna Maxstad

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*