Eriksbergsvägen/Djulö Backar

Fler och fler upptäcker Katrineholm, framförallt på grund av det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar.

Perspektivbild: lekgatan som mötesplats, illustration: URBIO AB
En attraktiv och varierad boendemiljö, i ett centralt och naturnära läge. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Eriksbergsvägen/Djulö Backar i korthet

Promenadstråket vid det planerade bostadsområdet, foto: Josefine Karlsson
Det befintliga gångstråket kommer att bevaras.

Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus. Planområdet omfattar ytorna längst ut mot Eriksbergsvägen. Tanken med den planerade bostadsbebyggelsen är att det ska anpassas till naturen.

Totalt antal bostäder som planeras: 50
Varav enbostadshus: 20
Varav flerbostadshus med lägenheter: 30

Området

Bostadsområdet ligger strategiskt bra i ett naturskönt område, nära till centrum och nära till bad och rekreation. Området är avskärmat från trafikbrus på Eriksbergsvägen och kopplat till det befintliga promenadstråket som omger området.

Översiktsbild som visar var bostäderna planeras att byggas, illustration: URBIO AB
Bostadsområdet är kopplat till det befintliga gångstråket som kommer att bevaras. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Landsskapssektion

Nedanstående bild visar den tänkta landskapssektionen, från Östra skogsåsen till de öppna fälten söder om området.  

Landsskapssektion, illustration: URBIO

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Tidplan Eriksbergsvägen/Djulö Backar

2018: planerad byggstart för nya bostäder i området. Från och med januari 2018 är flerbostadshusen under uppförande.
2017:
etapp 1 påbörjas under maj med en ansvarsfull avverkning av skog för att göra plats för det kommande bostadsområdet.
2017: 
detaljplan för Eriksbergsvägen antogs i februari 2017 och vann laga kraft mars 2017.
2014:
 offentlig utställning av bostadsområdet under vecka 45-48, och aktivitet på plats vid Eriksbergsvägen 15-16 november.

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Avdelningschef Erik Bjelmrot
* = Obligatorisk uppgift
*