Drottninggatan

Under våren 2018 kommer del av Drottninggatan i Katrineholm att byggas om. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan.

Skiss över Drottninggatans utveckling, skiss: Tyréns

Gångfartsområde

På Drottninggatan kommer sträckan Djulögatan - Tegnérvägen att byggas om till ett gångfartsområde. På ett gångfartsområde får fordon endast köra i gångfart, och fordon har väjningsplikt mot gående. Här kommer trottoarerna att breddas och nya cykelparkeringar införas. Det kommer även bli parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, tillsammans med nyplanterade träd. 

Tegnérvägen-Linnévägen

På den här sträckan kommer det fortfarande att vara en vanlig gata och där hastigheten är reglerad till 40km/h.

  • På gatans östra sida kommer trottoaren att breddas och kompletteras med cykelbana. Cyklisterna kommer sedan att ledas in till det nya gångfartsområdet och ut på samma yta som övriga fordon. 
  • På gatans östra sida anläggs en kantstensparkering med plats för 6 bilar, samt planteringsytor med perenner och/eller låga buskar och träd.
  • Gatans västra sida kommer att se ut som den gör idag, förutom att parkeringsplatsen väster om Drottninggatan får en ny entré. Den gamla in- och utfarten mot Tegnérvägen sätts igen och ersätts med en gräsyta. 

Mer information

I högerspalten kan du ladda ned ett skissförslag över Drottninggatans utveckling.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*