Drottninggatan

Under hösten 2018 påbörjades ombyggnationen av Drottninggatans södra del i Katrineholm. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan.

Skiss över Drottninggatans utveckling, skiss: Tyréns

Gångfartsområde

På Drottninggatan kommer sträckan Djulögatan - Tegnérvägen att byggas om till ett gångfartsområde. På ett gångfartsområde får fordon endast köra i gångfart, och fordon har väjningsplikt mot gående. Här kommer trottoarerna att breddas och nya cykelparkeringar införas. Det kommer även bli parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, tillsammans med nyplanterade träd. 

Tegnérvägen-Linnévägen

På den här sträckan kommer det fortfarande att vara en vanlig gata och där hastigheten är reglerad till 40km/h.

  • På gatans östra sida kommer trottoaren att breddas och kompletteras med cykelbana. Cyklisterna kommer sedan att ledas in till det nya gångfartsområdet och ut på samma yta som övriga fordon. 
  • På gatans östra sida anläggs en kantstensparkering med plats för 6 bilar, samt planteringsytor med perenner och/eller låga buskar och träd.
  • Gatans västra sida kommer att se ut som den gör idag, förutom att parkeringsplatsen väster om Drottninggatan får en ny entré. Den gamla in- och utfarten mot Tegnérvägen sätts igen och ersätts med en gräsyta. 

Mer information

Här kan du ladda ned ett skissförslag över Drottninggatans utveckling. Ladda ned skissförslag över Drottninggatans utveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*