Aktuella byggprojekt

Här kan du följa några av de byggprojekt som planeras och pågår inom Katrineholms kommun just nu.

Byggnation av kvarteret Hästen, foto Hanna Maxstad

På sidan Pågående planer kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

  • Drottninggatan

    Under hösten 2018 påbörjades ombyggnationen av Drottninggatans södra del i Katrineholm. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan.
  • Katrineholms nya stråk

    Läs mer om ombyggnationen av Katrineholms nya stråk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*