Aktuella byggprojekt

Här kan du följa några av de byggprojekt som planeras och pågår inom Katrineholms kommun just nu.

Byggnation av kvarteret Hästen, foto Hanna Maxstad

På sidan Pågående planer kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

 • Drottninggatan

  Under sommaren 2018 kommer Drottninggatans södra del i Katrineholm att byggas om. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan.
 • Eriksbergsvägen/Djulö Backar

  Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus.
 • Kvarteret Hästen

  I kvarteret Hästen (korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen) byggs flerbostadshus i form av tvåpunkthus i södra delen och lägre bebyggelse i norra delen av kvarteret.
 • Stråket genom Katrineholm

  Nu bygger vi om genomfartsleden i Katrineholm till ett lustfyllt stråk. Läs mer om byggnationen här.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*