Översiktsplan 2030 - del landsbygd

Översiktsplan 2030 - del staden antogs i Kommunfullmäktige den 19 december 2016. Här nedan finner du den färdiga översiktsplanen för landsbygden tillsammans med bilagor.

Glad flicka som håller i en korg med närodlade grönsaker. Foto: Hanna Maxstad

Klicka på länkarna nedan för att läsa förslag till översiktsplan för landsbygden och dess bilagor i PDF-format.


Översiktsplan 2030 - del landsbygd

Hållbarhetsbedömning

LIS-utredning

 

Medborgardialoger

Under våren 2014 genomfördes dialogmöten i kommunens samtliga sju tätorter. Här kan du läsa resultatet från alla dialogmöten:

Rapport från dialogen på landsbygden

Bilaga till rapporten 

Under hösten 2014 genomförde vi dialoger med barn och ungdomar som bor på landsbygden. Här nedan finns resultatet sammanfattat:

Rapport_barn och ungdomars perspektiv på landsbygden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*