Medborgardialog staden

I samband med arbetet med en ny översiktsplan för Katrineholms stad har vi fört en tidig medborgardialog för att samla in vad medborgarna tycker om sin stad. Nedan finner du rapporterna från dialogerna i sin helhet. Tryck på första sidan för att öppna en PDF-rapport.

  Barnens perspektiv på staden          Ungdomarsperspektiv på staden
Barns perspektiv på staden           Ungdomars perspektiv
Januari 2013                                på staden, November 2012

 Dialogkarta            "Lunchprat"
Dialogkarta                                  "Lunchprat"
Maj & Juni 2012                            September & Oktober 2009 

 Nästa Katrineholm
 Nästa Katrineholm "Charretten"
 September 2006

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*