Ljusplan

Stadsparken upplyst under sen kväll, foto: Hanna Maxstad

Ljusplanen visar vilka värden som är viktiga i ljussättningen av Katrineholms kommun.

Vår vision
Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder.

För att uppnå visionen arbetar vi med kommunens offentliga rum och med fastighetsägarna. Vi vill förbättra och förändra kommunens vackra platser och rum med hjälp av god och bra ljussättning.

Ljusplanen i korthet

Ljusplanen visar vilka värden som är viktiga i ljussättningen av Katrineholms kommun. Den ger en helhetsbild av vad som ska åstadkommas och uppnås med ljussättning. I ljusplanen presenteras också övergripande principer för hur ljussättning ska lösas och innehåller konkreta exempel på hur principer tillämpas.

Våra mål

  1. Ljusplanen ska följa och förverkliga de riktlinjer och mål som finns upptagna i Översiktsplanerna.
  2. Kvinnor och män, flickor och pojkar i Katrineholms kommun ska känna trygghet när de besöker parker och torg. De ska få nya intryck som gör att platserna upplevs på ett mer konkret sett.
  3. Gång- och cykeltunnlar ska vara vackra, säkra och trygga passager.
  4. Gång- och cykelvägar som är de stora stråken för cyklister och fotgängare ska ha sådan ljussättning att man känner sig trygg och säker.
  5. Att på sikt byta ut alla belysningspunkter till mer miljövänliga.
  6. Att belysningen av centrala platser ska vara stadsmässig och tilltalade med hög kvalité och vackra armaturer.
  7. Att belysa vackra fasader för att öka kommunens attraktivitet. Arbetet sker tillsammans med fastighetsägare för att tydliggöra rum i kommunen.
  8. Att jobba aktivt tillsammans med fastighetsägare i Katrineholms kommun för att få en stämningsfull och gnistrande julbelysning samt fokusera på ljusupplevelser under den mörka årstiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*