Grönplan för Katrineholm stad

Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. 

Vad är en grönplan?

Tillgång till grönområden har stor betydelse för katrineholmarnas livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning av Katrineholms kommuns översiktsplan för staden. Grönplanen ska också användas som ett underlag för utveckling av park och natur.

Grönplanen för Katrineholm stad omfattar nedanstående område (klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster):

Karta som visar avgränsningen över Katrineholm stad, och det område Grönplanen avser

Grönplanens mål för Katrineholm stad

  • I framtidens Katrineholm ska alla ha god tillgång till varierade park-och naturmiljöer av hög kvalitet och med platser för avkoppling, möten och aktiviteter.
  • Den biologiska mångfalden i de gröna miljöerna ska stärkas.

Tyck till om förslaget
Det är du som bor, arbetar eller exempelvis går i skolan här som vet vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre i Katrineholm. Dina synpunkter är viktiga och genom att framföra dem har du möjlighet att påverka Katrineholms utveckling. Förslaget till Grönplan för Katrineholm stad kan du ladda ned via PDF i högerspalten. 

Skicka in dina synpunkter via e-post senast den 28 februari till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Skicka in dina synpunkter via brev senast den 28 februari till: 
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Träffa oss på plats!

Vill du ställa frågor eller lämna synpunkter på förslaget direkt till oss? Då har du möjlighet att träffa personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen på plats på Kulturhuset Ängeln. Vi tar med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet med Grönplanen för Katrineholm stad. Dessa tider gäller:

  • Tisdagen den 16 januari klockan 10 till 12
  • Torsdagen den 18 januari klockan 13 till 15.

Exempel på synpunkter vi gärna får in:

  • Vilken/vilka är din favoritplats i Katrineholm (utomhus)?
  • Saknar du någon plats som inte inkluderas i Grönplanen för Katrineholm stad; i så fall vilken/vilka?
  • Var saknas det grönområden i Katrineholm idag?
  • Var är det viktigt att utveckla och förbättra befintliga grönområden i Katrineholm?

Framsida Grönplan

Klicka på bilden för att ladda ned Grönplan för Katrineholm stad som PDF.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Therese Lindgren
Telefon: 0150-571 78
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*