Grönplan

Parker, offentliga platser, grönområden och vattendrag är viktiga delar i en stad.

Utomhus bio i Stadsparken sommaren 2015, foto: Hanna Maxstad

Vad är en grönplan?

Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning av Katrineholms kommuns översiktsplan för staden och är ett planeringsunderlag vid fysisk planering. Grönplanen kan också användas som ett underlag för utveckling av park och natur.

Dialog

För att ta reda på hur invånarna i Katrineholms kommun (både invånare i staden och på landsbygden) använder park och natur genomförde vi under våren 2016 bland annat en enkätundersökning och intervjuer med invånare i Katrineholms stad. Målet var att få en övergripande bild av katrineholmarnas aktiviteter och upplevelser i utomhusmiljön och att kartlägga kvalitéer, värdefulla platser och stråk.

Resultat av undersökning

Resultatet av den undersökning som gjordes våren 2016 finns för nedladdning i högerspalten (Sociotopkartering Katrineholms stad). Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som medverkade i undersökningen.

Åtgärdsförslag

I åtgärdsförslaget kan du läsa mer om bevarandet och utvecklingen av Katrineholms grönområden. Åtgärdsförslagen hittar som nedladdningsbar PDF i högerspalten.

Framtidens gröna Katrineholm
I framtidens Katrineholm ska parkerna vara gröna oaser där invånarna kan uppleva lugn och ro, ostördhet och avkoppling. De utformas med plats för möten, aktivitet och rekreation. Målet är att alla invånare ska ha tillgång till ett grönområde inom 300 meter från sin bostad eller arbetsplats för att dagligen kunna utnyttja de rekreativa värden som dessa kan erbjuda.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Therese Lindgren
Telefon: 0150-571 78
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*