10 november 2016

Detaljplan för Eriksbergsvägen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Eriksbergsvägen. Detaljplanen har vunnit laga kraft under mars 2017.

Antagen plan

Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2017.

Utställning av förslag
Förslaget fanns utställt på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 10 november - 1 december 2016.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Eriksbergsvägen

Plankarta_Eriksbergsvägen

Kontaktperson

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96