15 december 2016

Detaljplan för Vägskälet

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya verksamheter i de västra delarna av Katrineholm. Detaljplanen har vunnit laga kraft under mars 2017.

Karta som visar var planområdet ligger

Antagen plan

Detaljplanen vann laga kraft den 1 mars 2017.

Utställning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 15 december 2016 till 5 januari 2017.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*