Antagna planer

Här listas de detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft under 2017/2018 i Katrineholms kommun.

 • Detaljplan för kvarteret Pantern

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av två nya flerbostadshus genom omfördelning, ändring och komplettering av befintliga byggrätter inom kvarteret. Detaljplanen har vunnit laga kraft under december 2017.
 • Detaljplan för Trolldalen

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus. Detaljplanen har vunnit laga kraft under oktober 2017.
 • Detaljplan för Maskinisten

  Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande verksamheter samt att tillåta en utbyggnad av förskolan. Detaljplanen har vunnit laga kraft under december 2017.
 • Detaljplan för kvarteret Alen

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr. Detaljplanen har vunnit laga kraft under juli 2017.
 • Detaljplan för Eriksbergsvägen

  Planen skapar möjligheter för nya bostäder vid Djulö gärde och vann laga kraft den 27 mars 2017.
 • Detaljplan för Ragnars gärde

  Detaljplanen skapar möjligheter för nya bostäder, ny förskola/skola och etablering av verksamheter i Forsjö. Detaljplanen vann laga kraft den 30 maj 2017.
 • Detaljplan för Vägskälet

  Detaljplanen skapar möjligheter för nya verksamheter i västra delarna av Katrineholm. Detaljplanen vann laga kraft den 1 mars 2017.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*