Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Detaljplan skiss som föreställer en penna och en linjal


Pågående planer

På sidan Pågående planer kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Antagna planer 2017

På sidan Antagna planer kan du se vilka detaljplaner som antagits (vunnit laga kraft) i Katrineholms kommun under 2017.

Detaljplan FAQ

På sidan Detaljplan FAQ hittar du mer information om vad en detaljplan är för något.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Nedanför hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd, granskning eller utställning. Dessa planer kan du påverka genom att lämna just dina synpunkter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Jonatan Faijersson
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89

Therese Lindgren
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 78