Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Pågående planer

På sidan Pågående planer kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Nedanför hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd, granskning eller utställning. Dessa planer kan du påverka genom att lämna just dina synpunkter.

  • Detaljplan för Bäverstigen

    Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Jonatan Faijersson
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89

Maela Jaanivald
Planarkitekt
Telefon: 0150-578 79

David Labba
Planarkitekt
Telefon: 0150-570 61