Detaljplanering - Katrineholm

Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Pågående planer

På sidan Pågående planer kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Antagna planer

På sidan Antagna planer kan du se vilka detaljplaner som antagits (vunnit laga kraft) i Katrineholms kommun under 2017 och 2018.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Nedanför hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd, granskning eller utställning. Dessa planer kan du påverka genom att lämna just dina synpunkter.

  • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

    Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.
  • Detaljplan för Tallåsskolan

    Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad och ombyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för ca 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Jonatan Faijersson
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89

Maela Jaanivald
Planarkitekt
Telefon: 0150-578 79

David Labba
Planarkitekt
Telefon: 0150-570 61