Transportdispens

För transporter som är längre, bredare eller tyngre än vad grundbestämmelserna tillåter krävs tillstånd, även kallad transportdispens. Det är Katrineholms kommun eller Trafikverket som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen.

Östra förbifarten i Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Så här ansöker du om transportdispens

På Trafikverkets webbplats hittar du ansökningsblankett samt upplysningar om hur du fyller i ansökningsblanketten. Länk till Trafikverkets webbplats hittar du i högerspalten. 

Transporter inom Katrineholms kommun

Om transporten genomförs inom Katrineholms kommun skickar du ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger breda och tunga transporter inom kommunen.

Skicka ansökan till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Ansökan ska skickas in senast fem (5) arbetsdagar innan önskat transportdatum. För transporter som kräver remiss från Trafikverket ska ansökan skickas in senast sju (7) arbetsdagar innan önskat transportdatum.

Transporter som korsar kommungränserna

Om transporten korsar kommungränserna skickar du ansökan direkt till Trafikverket. Länk till Trafikverkets webbplats hittar du i högerspalten.

Är du redan registrerad transportdispenskund hos Trafikverket kan du ansöka om transportdispens direkt via Trafikverkets webbplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*