Så här använder du P-skivan

P-skiva

  1. Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme. 
  2. Placera skivan så den är synlig innanför framrutan. 
  3. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om bilen stått för länge.

Parkering innan tidsbegränsning

Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar ska du markera det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 9 ställer du in skivan på 9.

Om du saknar P-skiva

Om du saknar en P-skiva går det bra att använda en P-skiva från en annan ort. Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönsterrutan på bilen. 

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Felparkeringsanmärkning

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse (överklaga). Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även ansöka om rättelse genom att fylla i en blankett på Polisens webbplats. Länk till polismyndighetens webbplats hittar du i högerspalten.

Här kan du hämta din P-skiva

P-skivor kan du hämta på:

  • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1
  • Kommunens växel i Nämndhuset, Vasavägen 16
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*