Cykelregler

Trafikregler för cykel gäller överallt, både på vägarna och i terrängen. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Företräde eller inte?

Det är viktigt att förstå att en cykel är ett fordon, och som cyklist har du (nästan) alltid samma skyldigheter som en bilist.

Som cyklist i Katrineholm har du inte företräde någonstans, däremot har en bilist väjningsplikt vid utfart ur cirkulationsplats samt vid sväng som korsar gång- och cykelbana som går parallellt med gatan. Att du som cyklist har väjningsplikt när du kommer in på en väg från en cykelbana samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som cyklist på en cykelbana kan verka motsägelsefullt. Men genom att både du och bilisten har skyldigheter så tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. 

Övergångsställen

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Cykelöverfarter

Bild på cykelöverfart vid korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen

På vissa ställen i Katrineholms kommun finns det cykelöverfarter. Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Det här gäller på en cykelöverfart:

  • Vid en cykelöverfart är trafikmiljön utformad så att fordon inte körs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Vid en cykelöverfart har bilister väjningsplikt mot cyklister, men det här innebär givetvis att du som cyklist fortfarande måste ta hänsyn till övriga trafikanter. En cyklist har alltså aldrig företräde på en cykelöverfart, dock förstärks bilistens väjningsplikt. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.
  • När du kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten. Se dig för noga innan du kör över vägen vid en cykelöverfart.
  • En cykelöverfart är skyltad med trafikmärket "Cykelöverfart" (en "Herr Gårman-skylt, fast med en cykel), och är även målade med vita fyrkanter, samt väjningsmålning i vägbanan, och ser ut så här:

Vägmärke/skylt som visar hur skylten för cykelöverfart ser utIllustration som visar vägmarkering och skylt vid en cykelöverfart, illustration: Transportstyrelsen

Klicka på bilderna för att förstora dem

Kortare film om cykelpassager och cykelöverfarter

Gågata

Om du cyklar på en gågata får du inte cykla fortare än personerna som går. Du ska alltid släppa förbi personer som går.

Svänga åt vänster

Om du ska svänga åt vänster ska du räcka ut din vänstra arm. Då ser de andra trafikanterna att du ska svänga. Om det är mycket trafik är det bättre att stanna vid vägkanten. När det sedan är fritt från trafik kan du leda cykeln, eller cykla över vägen.

Cykelbana

På en cykelbana ska du cykla på höger sida. Du cyklar om en annan cykel på vänster sida.

Lagen om cykelhjälm

Alla som inte fyllt 15 år ska ha hjälm på sig när de cyklar och när de blir skjutsade och åker bak på cykel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*