Gång- och cykelplanering

För en bättre hälsa och trevligare stad och landsbygd är målet att många fler ska gå och cykla. Katrineholms kommun har tagit fram en plan för hur arbetet med gång- och cykelvägar ska se ut i vår kommun.

En familj som cyklar på en gång- och cykelväg i centrala Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Varför en gång- och cykelplan?
Gång- och cykelplanens syfte är att prioritera åtgärder som skapar en säker, attraktiv och modern gång- och cykelkommun där invånarnas hälsa, miljö och trafiksituation förbättras. 

Gång- och cykelplanen antogs av kommunfullmäktige i Katrineholm 2015-08-17 och finns att ladda ned för läsning i högerspalten.

Om planen

Planen är framtagen av en arbetsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med både interna och externa kompetenser. Kommunens cykelambassadörer har fungerat som referensgrupp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*